top of page

TRYGG PÅ SYKKEL

Vi vil at stisyklingen skal være tryggest mulig for alle syklister som besøker Hallingdal. Derfor er det viktig at du setter deg godt inn i reglene på stedet, og velger utfordringer etter ferdighetsnivå. Hvis du likevel skulle være uheldig, og du eller noen i gruppen din skader seg og trenger hjelp, må du kontakte legevakten på telefon 116 117.

Vi anbefaler også at syklister laster ned appen «Hjelp 113» på telefonen sin.

Hjul ORANGE.png
Mountain Biker i skogen

1. All sykling skjer på eget ansvar

Terrengsykling i naturen er forbundet med en viss risiko.

2. Opptre hensynsfullt og varsomt

Syklisten må unngå å volde skade eller ulempe for andre brukere, miljø og dyreliv. Senk farten når du møter syklister og andre stibrukere.

3. Avpass farten etter forholdene

Ta høyde for egne ferdigheter og uforutsette hendelser. Kjør rolig på første turen og bli kjent med utstyr og stien. 

4. Følg skilting og merking

Sett deg godt inn i sti- og graderingsbeskrivelser. Velg sti etter ferdighetsnivå. Følg anbefalt kjøreretning der dette er gjeldende.

5. Syklisten har vikeplikt

Syklist som kommer bakfra har ansvaret for å unngå kollisjon. Vær særlig aktsom når du kjører inn i eller krysser en sti.

6. Gå ut av stien ved stopp

Stopp aldri på trange eller uoversiktlige steder. Er du til fots i opparbeidede sykkelstier, plikter du å være særlig oppmerksom.

7. Bruk sikkerhetsutstyr

Hjelm er påbudt, og annet sikkerhetsutstyr anbefales. Sørg alltid for at sykkelen er i god stand. Sjekk bremser, dempere og hjul.

8. Ta vare på stien

Unngå unødvendig slitasje. Ikke lås bakhjulet. Naturlige stier er ekstra sårbare og her ferdes også andre brukergrupper. Vis særlig hensyn.

OFT SYKKEL LOGO lang neg.png

SYKLISTREGLER

Syklistregler
Mountain Biker i skogen

GRADERING AV TERRENGSYKKELSTIER

Nivå
Farge
Forklaring
Lett
For nybegynnere. Sti uten, eller med meget enkle tekniske hindringer.
Middels
For litt øvede syklister med noen tekniske ferdigheter. Sti med mindre hindringer og enkle, tekniske partier.
Krevende
For viderekommende syklister med gode tekniske ferdigheter. Sti med krevende hindringer og tekniske partier.
Meget krevende
For erfarne syklister med veldig gode tekniske ferdigheter. Sti med meget krevende, uunngåelige hindringer.
Ekstrem
For eksperter med veldig gode tekniske ferdigheter. Sti med uunngåelige hindringer, ekstrem vanskelighetsgrad og høy risiko.
Stigradering
Jumping Mountain Biker
  1. Ikke besøk stiarenaer dersom du er pålagt karantene eller isolasjon!

  2. Følg generelle råd gitt av helsemyndighetene, og vi oppfordrer alle til å benytte FHI’s smittevernapp.

  3. Det oppfordres til først og fremst å sykle sammen med personer du kjenner.

  4. Sykler bør ikke byttes/lånes uten grundig rengjøring mellom brukere, spesielt av håndtak. Unntaket er bytte mellom nære familiemedlemmer eller personer i samme husstand.

  5. Hold avstand til hverandre. Gjerne 2 meter ved stillestående og 10 meter ved sykling.

  6. Ingen ansamlinger av mennesker. Hold avstand til andre grupper på rasteplasser og ved stopp.

  7. Følg med bakover og slipp frem raskere syklister ved å stoppe på sykkelstop eller stikryss. De som kommer bakfra skal også vise hensyn og holde god avstand ved passering.

  8. Ingen «high fives» eller berøringer, men rop gjerne «Yeehaa» og oppmuntrende ord til hverandre :)

  9. Unngå å ta unødvendige sjanser. Sykle innenfor ditt ferdighetsnivå for å unngå å belaste beredskapsfunksjoner og helsevesen. Trenger du hjelp fra legevakt skal de varsles før ankomst på tlf. 116 117.

  10. Hansker og knebeskyttelse anbefales, hjelm er fortsatt obligatorisk!

KORONAVETTREGLER

FOR SYKLING

COVID-19
bottom of page