top of page

4,8 MNOK til stiutvikling i Hallingdal!

– Sykkeleventyret i Hallingdal har blitt til takket være en lang rekke ivrige pådriver og lokale ildsjeler. En av de viktigste bidragsyterne til utviklingen er Sparebankstiftelsen Hallingdal. Stiftelsen til SpareBank 1 Hallingdal Valdres har allerede støttet sykkelsatsingen i Hallingdal med til sammen 6 MNOK, og klinker nå til med gavepakke til sykkelfolket på hele 4,8 MNOK. Med bidraget fra stiftelsen ligger regionen nå godt an i forhold til å realisere kommende prosjektfase i sykkelsatsingen, som har en samlet verdi på 53,8 MNOK fordelt på 2021 og 2022.

 

Hva har bank med stisykling å gjøre? I Hallingdal er det nok mye mer enn de fleste tror... Sparebankstiftelsen Hallingdal har akkurat kunngjort at man støtter sykkelsatsingen nye 4,8 MNOK, som skal gå til bygging av sykkelstier og-anlegg i hele regionen. Dermed er stiftelsens samlede bidraget oppe på hele 10,8 MNOK siden 2017.


Tråkk 'n' Roll SA koordinerer fellesprosjektet på vegne av de idelle stiorganisasjonen i alle 6 Hallingdal-kommuner. Siden 2017 har støtten fra stiftelsen ført til utvikling av 16 ulike stier og anlegg, hvorav de siste 4 er i avsluttende utviklingsfase. Med støtten fra Sparebankstiftelsen Hallingdal ruller hjulene nå videre, og allerede i sommer tas det hull på neste utviklingsfase som skal gi 15 nye stier og anlegg, fordelt på 3 ferdighetsparker, 1 pumptrack og 43 km sykkeloptimert sti. Den samlede verdien på de nye anleggene er 53,8 MNOK, og alle skal bygges i 2021 og 2022.

Sparebankstiftelsen Hallingdal har bla. bidratt til bygging av Vestlia Sykkelpark. Foto: Paul A. Lockhart


Ifølge daglig leder i Tråkk 'n' Roll, Lars Wraae Jensen, kunne ikke støtten være kommet på et bedre tidspunkt.

– «Hallingdal er Norges største reiselivsregion og reiselivsbransjen er blant de hardest rammede av koronapandemien. Det sier seg selv at krisen i Hallingdal stikker dypt. Det handler ikke bare om noen få bedrifter som sliter – her berøres både næringsdrivende og lokale familier på tvers av hele regionen. En styrket offensiv på utvikling av sykkelanlegg kan være en del av løsningen for å redusere sesongavhengigheten og få reiselivet raskest mulig tilbake på beina. Bankens gave kommer i en tid hvor vi virkelig trenger utviklingen – men hvor næringens løfteevne er redusert. Dette skaper fornyet optimisme!»


Jensen legger til at støtten også kan sees som en krisepakke til barn og unge i Hallingdal.

– «Pandemien vært hard for lokale barn og unge, som har måttet forholde seg til sosiale begrensninger og ved flere anledninger opplevd at organiserte trenings- og aktivitetstilbud har vært stengt ned. Situasjonen setter to streker under viktigheten av gode utendørs aktivitetsarenaer. Attraktive sykkelanlegg vil ha stor tiltrekningskraft på lokale barn og ungdommer, som her får en arena hvor de kan holde seg i aktivitet og regjere fritt i kreativ lek.»


Bankens gave kommer i en tid hvor vi virkelig trenger utviklingen – men hvor næringens løfteevne er redusert. Dette skaper fornyet optimisme!

Det er ikke bare sykkelentusiastene som har noe å glede seg til. De kommende sykkelanleggene vil være tilpasset en bred gruppe syklister. Dette er anleggene som støttes av Sparebankstiftelsen Hallingdal:

  • Flå/Høgevarde: Til sammen 19,1 km tilrettelagt sti, fra grønn til rød vanskelighetsgrad

  • Nesbyen: 3,5 km blå flytsti fra Trytetjern til sentrum

  • Geilo: Videreutvikling av stisenter ved Ustedalsfjorden med 3 nye stier på totalt 1,3 km.

  • Hemsedal: Rød flytsti fra toppen av Hollvinheisen til sentrum på 7,1 km og flerbrukssti ved heisens toppstasjon på 1,7 km.

  • Gol/Golsfjellet: 5,7 km opparbeidet sti mellom Storefjell og Bualie og totalt 3 ferdighetsoarker/pumptracks

  • Ål: 3,5 km sentrumsnær sti på i blå og rød gradering

 

Her finner du en komplett oversikt over de nye sykkelanleggene:Comments


bottom of page